IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
945 05 Komárno
Slovensko
Tel.: 035/777 7777
E-mail: info@itpartner.sk

HP Preferred Partner


TOP PC COMFOR Partner 2007


Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle zákona o elektronickom podpise. Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Používanie kvalifikovaného certifikátu

Platnosť kvalifikovaného certifikátu je stanovená na jeden rok (365 dní). Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť a certifikát nie je ďalej možné používať pre účely, na ktoré bol vydaný. Pred uplynutím tejto lehoty budete o blížiacom sa uplynutí doby jeho planosti informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.

Zaručený elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

 • pre elektronické služby obchodného registra
 • na súdne podania
 • podania daňových priznaní
 • colné konanie
 • na obchodné zmluvy

Osobný komerčný certifikát

Osobné komerčné certifikáty sú určené primárne pre potreby vytvárania a overovania elektronických podpisov a šifrovania údajov. Tieto certifikáty sú vydávané podľa medzinárodne platných štandardov a je preto možné ich bezproblémové využitie v akomkoľvek systéme vyžadujúcom použitie certifikátov pre rôznorodé účely. Tieto certifikáty sú prvou voľbou ak chcete zabezpečiť Vašu komunikáciu pomocou elektronickej pošty, ochranu dôvernosti Vašich údajov alebo nahradiť papierovú komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi alebo priateľmi elektronickou.

Osobné komerčné certifikát možno vydať pre:

 • fyzickú osobu,
 • zamestnanca,
 • živnostníka,
 • právnickú osobu.

Elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

 • na fakturáciu a iné účtovné doklady
 • komunikáciu pomocou elektronickej pošty

Postup získania produktu

Najprv je nutné pripraviť PC pro práci s certifikátmi.

Ďalej treba vytvoriť žiadosť

kvalifikovaný certifikát (komunikácia so štátnou správou - finančná správa, súdy, obchodný register, ústredný portál verejnej správy, atď.)
komerčný certifikát (elektronické podpisovanie faktúr, šifrovanie e-mailov, exekútori komunikácia s bankami )
a uložiť vzniknutý súbor „cert.req" na flash disk alebo CD.

Pokračujte návštevou našej firmy s potrebnými dokumentami a následnou inštaláciou certifikátu.

kvalifikovaný certifikát
komerčný certifikát

Inštalácia certifikátu

Samozrejme je možnosť aj výjazdu servisného technika priamo k vám, v prípade záujmu stačí zavolať na telefónne číslo: 035 / 777 777 , resp. 0903 82 19 77 a dohodnúť s termín stretnutia.

Cenník služieb:
Druh služby Cena
bez DPH s DPH
Certifikáty
Kvalifikovaný certifikát
vydanie prvotného alebo následného kvalifikovaného certifikátu
19,90 € 23,88 €
Komerčný certifikát
vydanie prvotného alebo následného osobného komerčného certifikátu
15,90 € 19,08 €
Certifikát pre server
vydanie prvotného alebo následného certifikátu pre server
40,00 € 48,00 €
Kompletné balíky pre zaručený elektronický podpis
ZEP - komplet Starcos v.3 USB
Obsahuje kvalifikovaný certifikát a USB token s čipom StarCos SPK 3.0
65,00 € 78,00 €
Zariadenia pre elektronický podpis
Čipová karta Starcos SPK 3.0
Produkt certifikovaný NBÚ SR na tvorbu zaručeného elektronického podpisu. Cena zahŕňa aj ovládací softvér SecureStore v aktuálnej verzii.
30,00 € 36,00 €
Čítačka čipových kariet (miniLector-S EVO, SCR 335, 3310, 3320, resp. ekvivalent)
Malá a kompaktná, pripojenie USB, ISO 7816 Class A, B contact smart card reader
18,00 € 21,60 €
QSign 5 Premium
Aplikácia s licenciou Personal Premium je vhodná najmä na použitie pre podania na súdy SR, pre elektronické služby OR SR, elektronické faktúry, v obchodnom styku (uzatváranie obchodných zmlúv) a pod.
Licencia je viazaná na jeden klientský osobný počítač a NIE JE časovo obmedzená.
79 € 94,80 €
QSign Reaktivácia
Rozšírenie licencie QSign na jeden ďalší osobný počítač.
19 € 22,80 €
Služby
Časové pečiatky dohodou
Poštovné a balné v prípade zaslania tovaru poštou 4,00 € 4,80 €
Inštalácia a konfigurácia elektronického podpisu u zákazníka Komplet (Vytvorenie žiadosti, inštalácia certifikátu, konfigurácia PC pre ústredný portál, finančnú správu, školenie) 100,00 € 120,00 €
Inštalácia a konfigurácia elektronického podpisu u zákazníka pre Finančnú správu 30,00 € 36,00 €
Vytvorenie žiadosti o certifikát 10,00 € 12,00 €
Konfigurácia komerčného certifikátu (Elektrické podpisovanie faktúr) 20,00 € 24,00 €
Výjazd servisného technika (mimo mesta Komárno) 0,33 €/km 0,40 €/km


Ikelp POS Mobile
Softvér pre reštaurácie, kaviarne, bary a terasy. Inteligentný stôl uľahčí hosťom zavolanie obsluhy, objednávanie aj zaplatenie. Zvýšte spokojnosť hostí až o 68%. Mobilný čašník zrýchli vaše objednávky - od stola priamo do kuchyne. Menej behajte, viac predávajte. viac info
GRAFICKÉ ŠTÚDIO
všetko pre vašu reklamu od návrhu až po realizáciu viac info
Elektronický podpis
od 15.3.2011 sa naša spoločnosť stala registračnou autoritou pre vydávanie kvalifikovaných a komerčných certifikátov od spoločnosti První certifikační autorita, a.s. viac info
Mirasys
Profesionálny záznamový software. Riešenie pre analógové ako aj IP kamery. viac info
Hikvision
Kvalitné megapixelové IP kamery v ponuke. viac info